POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE
 
Kategorie wydarzeń
 
 
Film
Kabaret
Literatura
Muzyka
Plastyka
Sport
Taniec
Teatr
Wystawy różne
Wydarzenia inne
 
  Bezpłatne

Dla dzieci

Wspólne: dla dzieci i dorosłych

Dla seniorów

Festiwale

Odbywające się online
 
03-05-2011       
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone
Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
ZAPRASZA
Ełckie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 47
19-300 Ełk
087/ 621-52-50
http://www.eck.elk.pl
edyta.wasiulewska@eck.elk.pl
Ełk
miejsce:
Eckie Centrum Kultury
» Wydarzenia inne
Majowe wito dla wszystkich POLAKW JEST DNIEM SZCZEGLNYM.

Dzie 3 maja ustanowiono witem narodowym w dowd pamici o przodkach, ktrzy pragnli ocali kraj przed upadkiem.

Posowie zebrani na Sejmie Czteroletnim w Warszawie uchwalili 3 maja 1791 roku konstytucj.

Konstytucja miaa ulepszy ustrj i wzmocni Rzeczpospolit. Wprowadzaa w miejsce elekcji (wyboru) krla tron dziedziczny. Odbieraa uprawnienia polityczne szlachcie, ktra nie posiadaa majtku. Wicej praw natomiast zyskali mieszczanie, ktrzy mogli odtd stara si o wysokie stanowiska w wojsku i Kociele. Najwysza wadz sprawowa sejm, na ktrym szlacheccy posowie musieli podejmowa decyzje wikszoci gosw. Jeden pose nie mg zerwa obrad okrzykiem liberum veto.

Utworzono rzd Stra Praw z krlem na czele. W trosce o bezpieczestwo kraju szczegln uwag zwrcono na wzmocnienie armii (miaa ona liczy 100 tysicy onierzy).

W drugiej poowie XVIII wieku w Polsce wadz ustawodawcza by Sejm Rzeczpospolitej, ktry zosta sparaliowany przez liberum veto. Prawo to pozwalao szlachcicowi posowi naderwanie obrad sejmu i uniewanienie jego postanowie. Doprowadzio to do anarchii.

Pastwa ssiadujce Prusy, Austria i Rosja
bezkarnie wtrcay si w sprawy Polski. W kocu si
porozumiay i w 1772 r. doprowadziy do I rozbioru
Polski. Nakazay rwnie polskiemu sejmowi
zatwierdzi rozbir. Znaleli si wtedy posowie,
ktrzy za pienidze i stanowiska postanowili zgodzi
si na grabie ziem polskich.

Honor Polakw ratowali patrioci m.in. Tadeusz Rejtan, pose nowogrdzki.

Po pierwszym rozbiorze cz szlachty i magnatw zrozumiaa, e nasze pastwo wymaga pilnej naprawy. Zwoano Sejm, ktry z przerwami trwa cztery lata (od 1788 do 1792 roku). Najwaniejszym wydarzeniem tego sejmu byo uchwalenie konstytucji. Jej twrcami byli m. in.


Oto wynik pracy Sejmu Czteroletniego:

1. RELIGIA PANUJCA
Religi narodow panujc jest i bdzie wiara wita rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami.

2. SZLACHTA, ZIEMIANIE
Szanujc pami przodkw naszych pierwszestwa w yciu prywatnym i publicznym uroczycie zapewniamy.

3. MIASTA I MIESZCZANIE
Prawo na teraniejszym sejmie zapade, pod tytuem: Miasta nasze krlewskie wolne w pastwach Rzeczypospolitej w zupenoci utrzymane mie chcemy.

4. CHOPI, WOCIANIE
Lud rolniczy, spod ktrego najobfitsze bogactw krajowych rdo pod opiek prawa i rzdu krajowego przyjmujemy.

5. RZD, CZYLI OZNACZENIE WADZ PUBLICZNYCH
Wszelka wadza w spoecznoci ludzkiej pocztek swj bierze z woli narodu.

6. SEJM, CZYLI WADZA PRAWODAWCZA
Sejm, czyli stany zgromadzone, na dwie izby dzieli si bd: na Izb Poselsk i na Izb Senatorsk pod prezydencj Krla.

7. KRL, WADZA WYKONAWCZA
aden rzd, nawet najdoskonalszy, bez dzielnej wadzy wykonawczej sta nie moe.
Wadz najwyszego wykonywania praw Krlowi w radzie jego oddajemy.

8. WADZA SDOWNICZA
Nowy kodeks praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm osoby spisa rozkazujemy.

9. REGENCYA
Sejm wyznaczy Krlow do zastpienia Krla w obowizkach.

10. EDUKACJA DZIECI KRLEWSKICH
Synowie krlewscy, ktrych do nastpstwa Tronu Konstytucja przeznacza, s pierwszymi dziemi Ojczyzny, przeto baczno o dobre ich wychowanie do Narodu naley.

11. SIA ZBROJNA NARODOWA
Nard winien jest sobie samemu obron od napaci i dla przestrzegania caoci swojej. Wszyscy przeto obywatele s obrocami caoci i swobd narodowych.

Orygina Konstytucji 3maja

Witaj majowa jutrzenko,
wie naszej polskiej krainie,
Ucieszymy ci piosenk,
Ktra w caej Polsce synie.

Witaj Maj, trzeci Maj,
U Polakw bogi raj!

Nierzd braci naszych cisn,
Gnuno w rku krla spaa,
A wtem Trzeci Maj zabysn
I nasza Polska powstaa.

Wiwat Maj, Trzeci Maj
Wiwat wielki Kotaj!

Tam w azienkach jest ruina,
W ktrej Polak pami chowa,
Tam za czasw Konstantyna
Szpieg na nasze zy czatowa.

I gdy nadszed Trzeci Maj,
Kajdanami brzcza kraj.

W piersiach rozpacz uwiziona,
W listopadzie wstrzsa serca,
Wstaje Polska z grobu ona,
pierzchaj dumni morderce.Bysn znowu Trzeci Maj
I ju wolny bogi kraj.

...


PROGRAM OBCHODW:

1 MAJA (niedziela)
godz. 19.00
koci pw. Najwitszego Serca Pana Jezusa w Eku

Koncert chru KONTRAPUNKT
"W hodzie Janowi Pawowi II" (wstp wolny)

2 MAJA (poniedziaek) DZIE FLAGI
od godz. 12.00 do godz. 14.00
skwer przy Urzdzie Miasta w Eku

w programie:
- wrczanie mieszkacom flag przez Prezydenta Miasta Eku Tomasza Andrukiewicza
- przemwienia okolicznociowe
- konkursy o tematyce narodowej i miejskiej
- malowanie twarzy, balony i sodycze - w barwach narodowych i miejskich
- rozwieszenie gigantycznej flagi narodowej na budynku Urzdu Miasta

Koncert Szlagiery z dawnych lat

wykonawcy:
Emil Mankiewicz
Marta Augustynowicz


3 MAJA (wtorek) WITO KONSTYTUCJI
godz. 12.15
Katedra w. Wojciecha w Eku

- Msza wita - oprawa mszy - chr KONTRAPUNKT
- Przemarsz Miejskiej Orkiestry Dtej OSP, pocztw sztandarowych i delegacji do Parku Solidarnoci, ulicami: Kociuszki, Chopina, Maeckich

godz. 13.45
Park Solidarnoci

Uroczystoci zwizane z obchodami 220 rocznicy Konstytucji 3 maja
- zoenie kwiatw i wizanek pod pomnikiem Polegym za woln i niezawis Polsk,
- wystp Mazurskiego Zespou Pieni i Taca Ek

ECKA MAJWKA FESTYN
od godz. 14.00 do godz. 19.00
Promenada przy ul. Puaskiego

godz. 14.00
koncert zespou VERES

godz. 15.00
- spektakl Benefis Konstytucji w wykonaniu uczniw SP nr 9 w Eku
- pokazy rycerskie
- wioska rycerska
- inscenizacja bitwy
- pojedynki rycerzy
- stanowiska: rycerskie, katowskie, mincerskie, ucznicze, wystawa eksponatw (po ktrej oprowadza historyk Kerin)
- degustacja redniowiecznego jada
- konkursy z nagrodami

godz. 18.00
koncert zespou VERES

ECKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
godz. 19.00
Katedra w. Wojciecha

Wystpi:
Bogdan Makal (bas-baryton)
Roman Szlauys (organy)
http://www.eck.elk.pl
Miejsce:
Eckie Centrum Kultury
Godz.
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone

 
 


Dodaj wydarzenie    |    Dodaj relację    |    Rejestracja  |  Logowanie
 
 
 Copyright © 2002-2022


Polskie Niezależne Media
 

Kontakt z Redakcją


 Serwis Dziś w Polsce jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury