POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE KRONIKA NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE
 
Kategorie wydarzeń
 
 
Film
Kabaret
Literatura
Muzyka
Plastyka
Sport
Taniec
Teatr
Wystawy różne
Wydarzenia inne
 
  Bezpłatne

Dla dzieci

Wspólne: dla dzieci i dorosłych

Dla seniorów

Festiwale

Odbywające się online
 
03-05-2011       
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone
Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
ZAPRASZA
Ełckie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 47
19-300 Ełk
087/ 621-52-50
http://www.eck.elk.pl
Ełk
miejsce:
Ełckie Centrum Kultury
» Wydarzenia inne
Majowe święto dla wszystkich POLAKÓW JEST DNIEM SZCZEGÓLNYM.

Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem.

Posłowie zebrani na Sejmie Czteroletnim w Warszawie uchwalili 3 maja 1791 roku konstytucję.

Konstytucja miała ulepszyć ustrój i wzmocnić Rzeczpospolitą. Wprowadzała w miejsce elekcji (wyboru) króla tron dziedziczny. Odbierała uprawnienia polityczne szlachcie, która nie posiadała majątku. Więcej praw natomiast zyskali mieszczanie, którzy mogli odtąd starać się o wysokie stanowiska w wojsku i Kościele. Najwyższa władzę sprawował sejm, na którym szlacheccy posłowie musieli podejmować decyzje większością głosów. Jeden poseł nie mógł zerwać obrad okrzykiem „liberum veto”.

Utworzono rząd – Straż Praw z królem na czele. W trosce o bezpieczeństwo kraju szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie armii (miała ona liczyć 100 tysięcy żołnierzy).

W drugiej połowie XVIII wieku w Polsce władzą ustawodawcza był Sejm Rzeczpospolitej, który został sparaliżowany przez liberum veto. Prawo to pozwalało szlachcicowi – posłowi naderwanie obrad sejmu i unieważnienie jego postanowień. Doprowadziło to do anarchii.

Państwa sąsiadujące – Prusy, Austria i Rosja
bezkarnie wtrącały się w sprawy Polski. W końcu się
porozumiały i w 1772 r. doprowadziły do I rozbioru
Polski. Nakazały również polskiemu sejmowi
zatwierdzić rozbiór. Znaleźli się wtedy posłowie,
którzy za pieniądze i stanowiska postanowili zgodzić
się na grabież ziem polskich.

Honor Polaków ratowali patrioci m.in. Tadeusz Rejtan, poseł nowogródzki.

Po pierwszym rozbiorze część szlachty i magnatów zrozumiała, że nasze państwo wymaga pilnej naprawy. Zwołano Sejm, który z przerwami trwał cztery lata (od 1788 do 1792 roku). Najważniejszym wydarzeniem tego sejmu było uchwalenie konstytucji. Jej twórcami byli m. in.


Oto wynik pracy Sejmu Czteroletniego:

1. RELIGIA PANUJĄCA
Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami.

2. SZLACHTA, ZIEMIANIE
Szanując pamięć przodków naszych pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym uroczyście zapewniamy.

3. MIASTA I MIESZCZANIE
Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe, pod tytułem: „Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej” w zupełności utrzymane mieć chcemy.

4. CHŁOPI, WŁOŚCIANIE
Lud rolniczy, spod którego najobfitsze bogactw krajowych źródło – pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy.

5. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH
Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.

6. SEJM, CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA
Sejm, czyli stany zgromadzone, na dwie izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją Króla.

7. KRÓL, WŁADZA WYKONAWCZA
Żaden rząd, nawet najdoskonalszy, bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może.
Władzę najwyższego wykonywania praw – Królowi w radzie jego oddajemy.

8. WŁADZA SĄDOWNICZA
Nowy kodeks praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm osoby spisać rozkazujemy.

9. REGENCYA
Sejm wyznaczy Królową do zastąpienia Króla w obowiązkach.

10. EDUKACJA DZIECI KRÓLEWSKICH
Synowie królewscy, których do następstwa Tronu Konstytucja przeznacza, są pierwszymi dziećmi Ojczyzny, przeto baczność o dobre ich wychowanie do Narodu należy.

11. SIŁA ZBROJNA NARODOWA
Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.

Oryginał Konstytucji 3maja

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Ucieszymy cię piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj, trzeci Maj,
U Polaków błogi raj!

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała.

Wiwat Maj, Trzeci Maj
Wiwat wielki Kołłątaj!

Tam w Łazienkach jest ruina,
W której Polak pamięć chował,
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na nasze łzy czatował.

I gdy nadszedł Trzeci Maj,
Kajdanami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona,
W listopadzie wstrząsła serca,
Wstaje Polska z grobu łona,
pierzchają dumni morderce.Błysnął znowu Trzeci Maj
I już wolny błogi kraj.

...


PROGRAM OBCHODÓW:

1 MAJA (niedziela)
godz. 19.00
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku

Koncert chóru KONTRAPUNKT
"W hołdzie Janowi Pawłowi II" (wstęp wolny)

2 MAJA (poniedziałek) DZIEŃ FLAGI
od godz. 12.00 do godz. 14.00
skwer przy Urzędzie Miasta w Ełku

w programie:
- wręczanie mieszkańcom flag przez Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza
- przemówienia okolicznościowe
- konkursy o tematyce narodowej i miejskiej
- malowanie twarzy, balony i słodycze - w barwach narodowych i miejskich
- rozwieszenie gigantycznej flagi narodowej na budynku Urzędu Miasta

Koncert „Szlagiery z dawnych lat”

wykonawcy:
Emil Mankiewicz
Marta Augustynowicz


3 MAJA (wtorek) ŚWIĘTO KONSTYTUCJI
godz. 12.15
Katedra św. Wojciecha w Ełku

- Msza święta - oprawa mszy - chór KONTRAPUNKT
- Przemarsz Miejskiej Orkiestry Dętej OSP, pocztów sztandarowych i delegacji do Parku Solidarności, ulicami: Kościuszki, Chopina, Małeckich

godz. 13.45
Park Solidarności

Uroczystości związane z obchodami 220 rocznicy Konstytucji 3 maja
- złożenie kwiatów i wiązanek pod pomnikiem „Poległym za wolną i niezawisłą Polskę”,
- występ Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ełk

EŁCKA MAJÓWKA – FESTYN
od godz. 14.00 do godz. 19.00
Promenada przy ul. Pułaskiego

godz. 14.00
koncert zespołu VERES

godz. 15.00
- spektakl „Benefis Konstytucji” w wykonaniu uczniów SP nr 9 w Ełku
- pokazy rycerskie
- wioska rycerska
- inscenizacja bitwy
- pojedynki rycerzy
- stanowiska: rycerskie, katowskie, mincerskie, łucznicze, wystawa eksponatów (po której oprowadza historyk Kerin)
- degustacja średniowiecznego jadła
- konkursy z nagrodami

godz. 18.00
koncert zespołu VERES

EŁCKIE KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
godz. 19.00
Katedra św. Wojciecha

Wystąpią:
Bogdan Makal (bas-baryton)
Roman Szlaużys (organy)
http://www.eck.elk.pl
Miejsce:
Ełckie Centrum Kultury
Godz.
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone

 
 


Dodaj wydarzenie    |   Rejestracja    |   Logowanie

 Copyright © 2002-2022


Polskie Niezależne Media
 

Kontakt z Redakcją


 Serwis Dziś w Polsce jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury