POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

 KALENDARZ
INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE
 
Leśne zajęcia w leśnej bazie.
 
05-08-2022
Leśna świetlica.
 
29-07-2022
Speed-balliści na Międzynarodowym Szkoleniu we Francji.
 
18-04-2022
V Międzywojewódzkie Zawody w Speed-ballu
 
18-04-2022
Przystanek Natura.
 
16-11-2021
Podsumowanie programu Klub w Stowarzyszeniu Sportownia
 
16-11-2021
Impreza Turystyczna w Przystanku Natura w Porębie.
 
08-11-2021
III Mistrzostwa Polski SeniorĂłw w Speed-ballu.
„To pionierzy tej dyscypliny sportu”

 
11-10-2021
Sportownia & Neksi - nowa produkcja.
 
10-10-2021
Słodki Wawel Truck podbił serca mieszkańców i odwiedzających Warszawę!
 
15-09-2021
Przystanek Natura w Porębie z nową infrastrukturą.
 
11-09-2021
Słodki Wawel Truck podbił serca mieszkańców i odwiedzających Kielce!
 
10-09-2021
RELACJE
Synergy Days 2015
30-06-2015
SYNERGY DAYS 2015 zostało zorganizowane w Centrum Kongresowym Warszawianka w Warszawie. „Do końca 2016 roku ponad 400 przedsiębiorstw sektora MSP zainwestuje w nowe, zaawansowane rozwišzania informatyczne - ideę przedsięwzięcia tłumaczy Iwona Gajda, Prezes Zarzšdu firm Grupy BPC - Blisko połowa inwestycji będzie dotyczyć wymiany systemu klasy ERP lub uzupełnienia go o dodatkowe funkcjonalnoœci. Ponadto decydenci chcš usprawnić przepływ informacji, zoptymalizować procesy produkcyjne, lepiej zarzšdzać magazynami i flotš samochodowš. Niestety, przedsiębiorcy popełniajš bardzo wiele błędów na etapie wyboru rozwišzań, w efekcie których wdrożenia się nie udajš”.

BPC od ponad oœmiu lat monitoruje procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach sektora MSP i korporacyjnego. Na bieżšco wspiera decydentów w wyborze zaawansowanych rozwišzań informatycznych przekazujšc im wiedzę o kompetencjach dostawców i funkcjonalnoœciach systemów IT. „Na polskim rynku dostępnych jest kilkaset systemów informatycznych wspierajšcych zarzšdzanie przedsiębiorstwem. Rozwišzania oferowane sš przez setki producentów i dostawców, którzy w znacznym stopniu różniš się kompetencjami. Wielu z nich posiada bogate doœwiadczenie we wdrażaniu rozwišzań. Sš też niestety tacy dostawcy, którzy bez zaplecza kompetencyjnego sprzedajš przedsiębiorcom swojš ofertę narażajšc je na ogromne straty finansowe. Niestety, wcišż bardzo duża iloœć przedsiębiorstw podejmuje decyzje o współpracy z dostawcš na podstawie nierzetelnych informacji” – wskazuje Wojciech Ziaja, Dyrektor ds. Sprzedaży, Synergy Poland Sp. z o.o.

Aby zapobiec nieudanym wdrożeniom konsultanci GRUPY BPC zorganizowali SYNERGY DAYS 2015, w trakcie którego ponad 500 przedsiębiorców i dostawców miało możliwoœć uczestnictwa w 9 Specjalistycznych Panelach Edukacyjnych. Prezentowano na nich systemy informatyczne dedykowane okreœlonym branżom rynku, np. spożywczej (przetwórstwo mięsne), czy maszynowej (produkcja jednostkowa). Częœć Paneli merytorycznych skupiona była wokół problemów biznesowo-informatycznych, np. dedykowana była przedsiębiorstwom o profilu logistyczno-magazynowym, które chciały usprawnić zarzšdzanie rozbudowanš flotš samochodowš czy też przedsiębiorstwom zainteresowanym zwiększeniem bezpieczeństwa danych gromadzonych na serwerach. Dużym zainteresowaniem cieszył się Panel merytoryczny skierowany wyłšcznie dla kadry zarzšdzajšcej, która poszukiwała systemów obszaru analityki zarzšdczej, aby ułatwić sobie podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

Ponadto przedsiębiorcy mogli wzišć udział w szkoleniu na temat metod i technik zabezpieczania się przed pułapkami stosowanymi przez dostawców w procesach wyboru zaawansowanych rozwišzań informatycznych.
Wydarzeniu SYNERGY DAYS 2015 towarzyszyła inauguracja Raportu Analitycznego BPC „400 Procesów IT”. W publikacji zostały umieszczone wyniki analizy 400 przedsiębiorstw monitorowanych przez BPC, które w II połowie 205 i w 2016 roku, które planujš zinformatyzować kluczowe obszary merytoryczne przedsiębiorstwa.

W Raporcie Analitycznym BPC „400 Procesów IT” opisano najistotniejsze błędy, które popełniali przedsiębiorcy w ubiegłym roku podczas wyboru systemów IT. Całoœć została uzupełniona
o katalog rozwišzań informatycznych, które znalazły zastosowanie w praktyce. Wojciech Ziaja, Dyrektor ds. Sprzedaży Synergy Poland Sp. z o.o. podkreœla wagę ostatniego rozdziału „Raportu Analitycznego BPC: 400 Procesów IT”, w którym BPC rekomenduje wybranych dostawców – Przeanalizowaliœmy opinie użytkowników systemów. Jeœli przedsiębiorcy udzielili BPC pozytywnych rekomendacji dotyczšcych zakresu funkcjonalnego systemu, czyli byli w pełni usatysfakcjonowani z możliwoœci funkcjonalnych rozwišzań oraz zadowoleni ze współpracy z dostawcš - to takiego dostawcę rekomendowaliœmy. Warunkiem była jednak ustabilizowana sytuacja dostawcy na rynku oraz pozytywna opinia producenta (w przypadku partnerów handlowych”.
„Raport 400 Projektów IT z pewnoœciš ułatwi nam znalezienie kompetentnego dostawcy, gdy będziemy podchodzili do wyboru systemu klasy MES” – wskazuje Paweł Sitkowski, Manager IT
z firmy kosmetycznej NUCO - Cenne sš tabele z danymi na temat obecnej infrastruktury przedsiębiorstw, które umożliwiš nam porównanie systemów wykorzystywanych przez nasze przedsiębiorstwo z innymi firmami o zbliżonym profilu działalnoœci.
Grzegorz Komajda, Administrator sieci i systemu ERP Dynamics AX 2009 z firmy Doraco Sp. z o.o. chwali rozdział Raportu „10 pułapek i zagrożeń obecnych w projektach dotyczšcych wyboru systemu”, które zostały bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Wskazuje, że na liœcie rekomendowanych przez BPC dostawców znalazł obecnego partnera, który obsługuje przedsiębiorstwo w zakresie systemu informatycznego. „Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że dobrze wybraliœmy” – dodaje z zadowoleniem.

W trakcie SYNERGY DAYS 2015 konsultanci GRUPY BPC wręczyli wyróżnienia tym przedsiębiorcom i dostawcom, którzy aktywnie wspierali działania edukacyjne w obszarze informatyzacji przeprowadzane w cišgu ostatnich kilku lat przez firmy Business Penetration & Consulting Oraz Synergy Poland. Specjalnš nagrodę BPC EDUCATION PROGRAM AWARD przyznaliœmy tym dostawcom rozwišzań informatycznych, którzy w sposób rzetelny przedstawiali swoje systemy przedsiębiorcom i zostali przez nich docenieni za doradczy charakter œwiadczonych usług – mówi Iwona Gajda, Prezes Zarzšdu firm GRUPY BPC
Organizatorzy SYNERGY DAYS 2015 przygotowali dla uczestników wiele atrakcji i zabaw merytorycznych. Zorganizowano konkursy pod hasłem „Unikaj nieudanych wdrożeń”, w trakcie których przedsiębiorcy mogli zweryfikować stan swojej wiedzy w obszarze wyboru systemów IT. Zwycięzcom wręczono wiele atrakcyjnych nagród m.in. vouchery do wykorzystania w biurach podróży ITAKA oraz ALWAYS TRAVEL o wartoœci 3 000 PLN, 2 000 PLN oraz 1 000 PLN.
Fotorelacja z wydarzenia „Synergy Days 2015” dostępna jest na stronie internetowej synergia-it.pl. Przedsiębiorców i dostawców zainteresowanych Raportem Analitycznym BPC „400 Procesów IT” zachęcamy do wejœcia na stronę it-penetration.pl lub do kontaktu z działem marketingu BPC GROUP.
  
zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz 

miejsce wydarzenia:
Centrum Kongresowe Warszawianka, Serock

http://synergia-it.pl/relacja-synergy-days-2015/
 

 Copyright © 2002-2022


Polskie NiezaleĹźne Media
 
Kontakt z Redakcją