ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE KRONIKA NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE
 
Kategorie wydarzeń
 
 
Film
Kabaret
Literatura
Muzyka
Plastyka
Sport
Taniec
Teatr
Wystawy różne
Wydarzenia inne
 
  Bezpłatne

Dla dzieci

Wspólne: dla dzieci i dorosłych

Dla seniorów

Festiwale

Odbywające się online
 
18-05-2020     - 30-06-2020  
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone
Open call: „Widok z okna” / ‘A view from the window’
ZAPRASZA
"Dziś w Polsce" - Portal POLSKA ZAPRASZA
http://polska.zaprasza.eu
Poznań
miejsce:
Wydarzenie online
BEZPŁATNE
ONLINE
» Wydarzenia inne
PL

Konkurs fotograficzny „Widok z okna”
Pod honorowym patronatem Józefa Robakowskiego

SZCZEGÓŁY -->>
https://poznanartweek.com/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-widok-z-okna/

Konkurs fotograficzny na zdjęcie przedstawiające widok z okna jest pomysłem banalnym, można by nawet powiedzieć, że niedorzecznym. Przecież nie ma nic bardziej trywialnego jako temat sztuki niż wyglądanie na zewnątrz z domu czy mieszkania. Uczynienie go punktem odniesienia dla twórców wydaje się współcześnie czymś raczej archaicznym. Znamy wprawdzie liczne przykłady klasycznych przedstawień malarskich przedstawiających taki właśnie motyw. Z okna wygląda chociażby bohaterka ukazana na jednym z obrazów Caspara Davida Friedricha, tytułowa „Kobieta w oknie”. Odwrócona plecami skrywa przed nami tajemnicę swojej tożsamości. Scena tak samo ckliwa i romantyczna, jak nudna i oklepana. Dziś naszym oknem na świat jest przecież ekran – komputer, tablet i telefon – a nie dziura w ścianie. Choć więc okno powracało jako motyw główny lub poboczny na obrazach tego i wielu innych – zarówno tych „dawnych”, jak i tych „nowszych” – mistrzów – Vermeera, Picassa, Warhola, Hoppera…, to dziś mało kto rozważa czy okno jest zwierciadłem duszy i metaforą sztuki, jak robili teoretycy sztuki do późnego XIX wieku.

Uczynienie „Widoku z okna” tematem konkursu fotograficznego w obecnej sytuacji, gdy wskutek epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 doszło do największego w powojennej historii, globalnego wstrząsu posadami świata, w tym w szczególności świata sztuki – choć nadal ryzykowne – nabiera zupełnie innego znaczenia. Z trywialnego motywu widok ten staje się bowiem tematem dramatycznym, uniwersalnym już nie symbolicznie, a całkiem realnie. Poszukując kulturowych punktów zaczepienia dla jego dzisiejszej charakterystyki odwołać by się można do zgoła innych przekazów niż przywołane powyżej dzieła sztuki dawnej. Spośród wielu możliwych odniesień najtrafniejsze wydaje się nawiązanie do klasyka kinematografii. W filmie „Okno na podwórze”, jednym z lepszych w dorobku Hitchcocka, oglądamy historię znanego fotografa, który wskutek wypadku musi zostać w domu. Z nudów zaczyna podglądać sąsiadów. Wplątuje go to w nieoczekiwany ciąg zdarzeń. Również klasyk polskiej sztuki video, Józef Robakowski, w jednym ze swoich najsłynniejszych projektów, zatytułowanym „Z mojego okna (1978–1999)” artysta przedstawił wynik kilkuletniej rejestracji widoku z wieżowca na duży betonowy plac, z błahej rzeczywistości czyniąc – jak sam mówi – „fascynujący obraz i niecodzienny dokument historii”.

Najstarsze zdjęcia takie jak „Widok z okna w Le Gras” (Niepce, 1826), „Zakratowane okno” (Talbot, 1835) czy „Widok na Boulevard du Temple” (Daguerre, 1839) to ikony historii fotografii. Naturalnie wybierany temat, ku któremu swoje kamery kierowali pionierzy medium, z wnętrz swoich pracowni, gdzie eksperymentowali z możliwościami narzędzi i procesów „mechanicznego obrazowania” (Talbot, 1839).

Konkurs na fotografie inspirowane hasłem „widok z okna” czyni przedmiotem odniesienia sytuację powszechnej kwarantanny, wywołanej epidemią nieznanego wcześniej wirusa. Wprowadzone obostrzenia, wynikające ze względów bezpieczeństwa, zamknęły w domu miliony ludzi na całym świecie. W krótkim czasie i zupełnie nieoczekiwanie widok z okna „powrócił” jako nasz punkt odniesienia. Co widzimy? Co ta sytuacja dla nas znaczy? Jakie emocje w nas wywołuje? Czy tradycyjnie pojmowanym oknem staje się także ekran? Jak zmienia się nasza percepcja, poczucie czasu, perspektywa z jakiej wyglądamy z intymnego świata własnych lęków, obaw, potrzeb, marzeń i przemyśleń? Co czujemy, gdy okno zamienia się w lustro…?

-------
ENG

Photography competition
‘A view from the window’
Under the honorary patronage of Józef Robakowski

MORE INFO -->>
https://poznanartweek.com/en/news/photography-competition-a-view-from-the-window/

A photography competition for ‘a view from the window’ seems to be a trivial, if not a ridiculous idea. After all, the theme of looking out of one’s home is one of the most trivial motifs of art. Making it a point of reference for contemporary artists seems rather archaic. We are of course familiar with numerous examples of this motive in painting. One of them is ‘Woman at a Window’ by Caspar David Friedrich. The eponymous figure is looking out of the window with her back to the viewer, keeping her identity secret. This scene as mawkish and romantic as is it boring and dull. Nowadays, screens of tablets, computers, and smartphones are our windows on the world. The window returned as the main or the side motif in works by the ‘old’ and the ‘new’ masters like Vermeer, Picasso, Warhol, Hopper. Today, however, only few consider it ‘the mirror of the soul’ or the metaphor of art, as art theorists did until the late 19th century.

The outbreak of the SARS-CoV-2 has led to the greatest global crisis in post-war history. The epidemic is ravaging the world, including the world of art. Under these circumstances, ‘A View from the Window’ as a theme of the photography competition, though still risky, gains a completely different meaning. The seemingly trivial motif becomes dramatic and universal not in the symbolic, but rather in the real aspect. As we look for cultural references to this. We might, for example, refer to classics of cinematography. ‘Rear Window’, one of Hitchcock’s best films, tells the story of a famous photographer who, as a result of an accident, is stuck at his apartment. He tries to deal with his boredom by spying on his neighbours. It results with a series of events. Another example could be Poland’s classic video artists Józef Robakowski. One of his most famous projects entitled ‘From My Window’ (1978-1999), is a long-term video observation of a huge concrete square that spread in front of the high-rise where the artist resided. As the artist himself described it, the project transforms trivial reality into ‘a fascinating picture and an unusual historical documentary’.

The oldest surviving photographs such as ‘View from the Window at Le Gras’ (Niepce, 1826), ‘The Latticed Window’ (Talbot, 1835) and ‘Boulevard du Temple’ (Daguerre, 1839) are true icons of photography. They prove quite clearly that ‘a view from the window’ was a motif naturally selected by pioneers of photography who experimented with equipment and ‘mechanic images’ (Talbot, 1839) in the depths of their studios.

A photography competition inspired by the theme ‘a view from the window’ addresses the current situation of global quarantine forced by the outbreak of a previously unknown virus. The imposed safety restrictions locked millions of people in their homes. Quite unexpectedly and suddenly, the view from the window has ‘returned’ as a point of reference. What can we see from the window? What do the things we can see mean for us? What emotions do they evoke in us? Can screen be also regarded as a window? How do our perception, sense of time, and perspective change when we take a look from the intimate world of our fears, needs, dreams, and reflections? What do we feel when a window becomes a mirror…?

mat. Poznań art week i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
https://poznanartweek.com/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-widok-z-okna/?fbclid=IwAR2elgOWwLRwFWMUbfv6nTAEKl3wrH8sfXVFN5-_4okEbLKkH5xmiPYPHVU
https://www.facebook.com/events/2893280554095730/
Miejsce:
Wydarzenie online
Godz.
WYDARZENIE ARCHIWALNE, już zakończone

 
 


Dodaj wydarzenie    |   Rejestracja    |   Logowanie

 Copyright © 2002-2020


Polskie Niezależne Media
 

Kontakt z Redakcją


 Serwis Dziś w Polsce jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury