ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj wydarzenie Dodaj relację Rejestracja Logowanie  

 Rybnik
INSTYTUCJE KULTURY ▼ KATEGORIE WYDARZEŃ ▼ WYDARZENIA RELACJE KRONIKA NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE
 
 
15-12-2017   -   09-02-2018 

 

 

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Zaprojektuj ogród społeczny w Parku Górnika w Rybniku.
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

44-206 Rybnik
ul. 1 Maja 91B

http://www.dkchwalowice.pl
biuro@dkchwalowice.pl
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Rybnik ul. 1 Maja 91B
12:00
BEZPŁATNE       
 
Wydarzenia inne
Dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach, Karina Abrahamczyk-Zator ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku. Prace konkursowe można składać do 9 lutego 2018 r.

Przedmiotem jednoetapowego, otwartego konkursu jest opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku przy ul. 1 Maja, obok budynku Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Wymagania dotyczące formy obiektu:
- koncepcja ogrodu w funkcjonalny sposób powinna odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, tworzyć przestrzeń spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Forma obiektu powinna zostać dostosowana do istniejących elementów zagospodarowania wymagających zachowania - przede wszystkim istniejącego drzewostanu oraz głównego układu komunikacyjnego. Układ komunikacyjny zaprojektowany zostać powinien w sposób nie stwarzający barier oraz utrudniających poruszanie się osobom starszym oraz niepełnosprawnym.
- forma obiektu powinna zapewniać trwałość rozwiązań, prostotę wykonania oraz wysokie walory estetyczne.
- koncepcja funkcjonalna ogrodu zakładać powinna spełnienie oczekiwań różnych grup wiekowych i grup o zróżnicowanym stopniu aktywności, jednocześnie w pewien sposób integrując wszystkie z nich.
- wytyczne lokalnej społeczności na temat proponowanych aktywności na terenie Ogrodu Społecznego ujęte są w Regulaminie Konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.


Harmonogram konkursu:
uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursu do dnia 19.01.2018 r.
termin złożenia prac konkursowych: 09.02.2018 r. do godz. 12.00.
ogłoszenie wyników konkursu: 16.02.2018 r.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne w łącznej kwocie 8 tys. złotych:
I nagroda - 5.000,- PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)
II nagroda - 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych)
III nagroda - 1.000,- PLN brutto (słownie: tysiąc złotych)

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: dkchwalowice.konkurs@gmail.com.

Regulamin Konkursu i inne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Organizatora: http://bip.dkchwalowice.pl/ogloszenia/.

Realizację zadań związanych z celem Konkursu powierzono Zespołowi Konkursowemu, powołanemu w składzie:
1. Tomasz Cioch - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.
2. Karina Abrahamczyk-Zator - dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.
3. Hanna Wieczorek - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku.
4. Agnieszka Skupień - rzecznik Urzędu Miasta Rybnika.
5. Katarzyna Buchalik - mieszkaniec dzielnicy Chwałowice.
6. Dominika Stach - artysta plastyk.
7. Marlena Wolnik - Architekt SARP.
8. Rafał Paszenda - Architekt SARP.
9. Monika Gitner - Referent w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika.

Funkcję Sekretarza Zespołu Konkursowego pełnić będzie: Anna Korniluk - pracownik merytoryczny Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Organizator Konkursu będzie porozumiewał się z jego Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej:
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 91B, 44 - 206 Rybnik
tel.: (32) 421 62 22, 433 18 52; fax: 42 16 222 wew. 40
e- mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com, www.dkchwalowice.pl.

  
http://www.dkchwalowice.pl
 
Miejsce:
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Rybnik ul. 1 Maja 91B
 
Godz.
12:00
       

 


Dodaj wydarzenie    |   Rejestracja    |   Logowanie

 Copyright © 2002-2019


Polskie Niezależne Media
 

Kontakt z Redakcją


 Serwis Dziś w Polsce jest w całości finansowany przez Fundację Promocji Kultury